محصولات

Hospital Waste Incinerator

سیستم های زباله سوز بیمارستانی و صنعتی

سیستم های زباله سوز بیمارستانی و صنعتی 560 420 parsian medical

معدوم کردن پسماندهای خطرناک یکی از معضلات نگران کننده و مهم می باشد و شایسته است در اولویتهای نخست مدیریت شهری قرار گیرد. مدیریت پسماندها با توجه به مشکلات خاص…

read more
Service Training Center perspective comp-pts Pneumatic Tube System

PTS سیستم حمل و نقل نیوماتیکی ( Pneumatic Tubing System )

PTS سیستم حمل و نقل نیوماتیکی ( Pneumatic Tubing System ) 1024 682 parsian medical

معرفی سیستم حمل و نقل نیوماتیکی ( PTS ) سیستم حمل و نقل نیوماتیکی شبکه ای متشکل از لوله ها و ایستگاههای دریافت- ارسال می باشد که جهت جابجایی مکانیزه…

read more
abadis907  - parsianmedical

پالس اکسیمتر دیجیتال آبادیس 907 ( ABADIS907 )

پالس اکسیمتر دیجیتال آبادیس 907 ( ABADIS907 ) 600 488 parsian medical

آبادیس 907 ( ABADIS907 ) یک پالس اکسیمتر دیجیتال است. پالس اکسيمتری طبق تعريف مراجع و منابع پزشکی دستگاهی است که توسط آن به صورت غيرتهاجمی میتوان اشباع اکسیژن مربوط…

read more
handoxy701 digital pulseoximeter

پالس اکسیمتر دیجیتال قابل حمل هندوکسی 701 ( HANDOXY701 )

پالس اکسیمتر دیجیتال قابل حمل هندوکسی 701 ( HANDOXY701 ) 547 551 parsian medical

هندوکسی 701 ( Handoxy701 ) یک پالس اکسیمتر دیجیتال ( Digital Pulseoximeter )  قابل حمل است. که توسط شرکت پارسیان طب پژوهش طراحی و ساخته شده است. از هندوکسی 701…

read more